Hami鈴聲館
專輯資訊

Wish & Wind

Heize
華語
環球國際唱片股份有限公司
專輯介紹 +

 

Jenga(Feat. Gaeko)【韓國女音源強盜迅速襲捲各大音源榜冠軍主打】
Heize

but,are you?【描述分手情形】
Heize

didn`t know me【韓國各大音源榜前十名】
Heize

wish you well(With. DAVII)【描述分手後祈求對方能獲得幸福】
Heize

wind【鋼琴演奏曲】
Heize

MIANHAE(Sorry)
Heize