Hami鈴聲館
藝人歌曲
褪了色的夢
黃鶯鶯

春風吻上我的臉
黃鶯鶯

Forever Young 永遠年輕
黃鶯鶯

Crazy For You 為你瘋狂
黃鶯鶯

I Want To Know What Love It Is 愛是什麼
黃鶯鶯

來自心海的消息
黃鶯鶯

黑夜白天
黃鶯鶯

夢不到你
黃鶯鶯

夢知道
黃鶯鶯

來不及走進你心底
黃鶯鶯

你為何不要
黃鶯鶯

風的心
黃鶯鶯

哭砂
黃鶯鶯

藏好一個春天
黃鶯鶯

愛的淚珠
黃鶯鶯