Hami鈴聲館
藝人歌曲
為愛而戰【抒情搖滾正能量主打】
阿杜 A-do

有你才完整【新加坡旅遊局年度代言歌曲】
阿杜(杜成義)

I…Do
阿杜(杜成義)

下雪
阿杜(杜成義)

抬起頭
阿杜(杜成義)

他一定很愛你
阿杜(杜成義)

一天天一點點
阿杜(杜成義)

夜【新銳創作人陳雪燃創作的極具仙俠戲劇張力的磅?作品】
阿杜 A-do

一諾千年【阿杜的?愛承諾】
阿杜 A-do

自作自受【探討內心獨白的杜式情歌】
阿杜 A-do

壞朋友【又一描述好壞邊界的系列單曲】
阿杜 A-do

門後【2018年首支青春物語系單曲】
阿杜 A-do

我不該躲【全能唱作人吳克群特別量聲創作首波同名主打】
阿杜 A-do

為愛投降【電視劇「國民大生活」片尾曲】
阿杜 A-do