Hami鈴聲館
藝人歌曲
時間的河【電子遊藝場 Version】
The Tic Tac

Intro 忘了是怎麼開始
The Tic Tac

If I Remember...
The Tic Tac

當他們來臨之前【專輯同名主打】
The Tic Tac

這個城市需要睡眠
The Tic Tac

PUA 搭訕藝術家
The Tic Tac

Golden Age 你所以為的美好
The Tic Tac

Exelon 我不想被__遺忘
The Tic Tac