Hami鈴聲館
藝人歌曲
現在就讓我飛(feat. 宇宙人 Cosmos People)
黃奕儒 Ezu

飛人【象徵掙脫傳統世俗榜樣的枷鎖】
黃奕儒 Ezu

不再孤單【城市暖男首波主打】
黃奕儒 Ezu

白日夢
黃奕儒 Ezu

Ms. Flight
黃奕儒 Ezu

失格
黃奕儒 Ezu

九世戀人
黃奕儒 Ezu

十字路口【獻給同樣徬徨於現實的追夢者】
黃奕儒 Ezu

偶爾
黃奕儒 Ezu

無賴派
黃奕儒 Ezu

你我
黃奕儒 Ezu

私奔到月球(feat. 家家 JiaJia)
黃奕儒 Ezu

純真【MaydayBlue20th】
黃奕儒 Ezu

鬥陣【2019年WBSC世界12強棒球錦標賽中華隊應援曲】
黃奕儒 Ezu

怎麼又想你了
黃奕儒 Ezu